FC2ブログ

アントニーン・ドヴォジャーク オペラ 「ルサルカ」 第三幕冒頭のルサルカのアリア

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
09 /24 2017

アントニーン・ドヴォジャーク
オペラ 「ルサルカ」 第三幕冒頭のルサルカのアリア


Mladosti své pozbavena,
若さを奪われ,
bez radosti sester svých,
姉さんたちのような喜びもなく,
pro svou lásku odsouzena
人間への愛のために罰を受け
teskním v proudech studených.
冷たい流れの中で物思いに暮れる。

pro svou lásku odsouzena
人間への愛のために罰を受け
teskním v proudech studených.
冷たい流れの中で物思いに暮れる。
Ztrativši svůj půvab sladký,
甘い魅力を失い,
miláčkem svým prokletá,
愛する人には罵られ,
marně toužím k sestrám zpátky,
空しく姉たちの許へ戻ろうとし,
marně toužím do světa.
空しく人の世界に憧れている。

Kde jste, kouzla letních nocí
どこにあるの,夏の夜の魅力は,
nad kalichy leknínů?
睡蓮の萼の上に漂っていたのに?
Proč v tom chladu bez pomoci
なぜこの冷たい所で助けもないのに
nezhynu, ach, Proč nezhynu?
私は死ねないの?

Mladosti své pozbavena,
若さを奪われ,
bez radosti sester svých,
姉さんたちのような喜びもなく,
pro svou lásku odsouzena
人間への愛のために罰を受け
teskním v proudech studených.
冷たい流れの中で物思いに暮れる。

Proč v tom chladu bez pomoci
なぜこの冷たい所で助けもないのに
nezhynu, ach, nezhynu?
私は死ねないの?

ISATT

愛好する歌曲・カンタータの試訳集です。