FC2ブログ

ドヴォジャーク 歌曲「モラヴィア二重唱曲 第二巻」作品29より

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
12 /30 2015
ドヴォジャーク 歌曲「モラヴィア二重唱曲 第二巻」作品29より「気持ちよく出会ったのだから」V dobrým sme se sešli
V dobrým sme se sešli,
気持ちよく出会ったのだから、
v dobrým se rozejdem,
気持ちよく別れましょう。
takeli, můj synečku, můj
どう、愛しいあなた、
na sebe zapomenem?
あたしのことは忘れる?

Já na tě zpomenu,
君のことは思い出すよ
to nejednó v roce,
一年に一回だけじゃなく
já na tě má panenko,
僕は、お前のことをね、
já na tě v každém kroce.
一歩ごとに思い出すのさ。

* sešli →sejít se「会う」過去形、rozejdem→rozejít「別れる」

ISATT

愛好する歌曲・カンタータの試訳集です。