ドヴォジャークの「ルサルカ」冒頭

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
06 /20 2017

ドヴォジャークの「ルサルカ」の台本を読む。とても平明なチェコ語で、辞書を引けば習いたての人でも読めると思う。ただ原文は工夫もあって、ルサルカが父のヴォドニークに、湖に水浴びに来た王子への愛を語る場面、v loktech mých se koupá「私の肘の中で彼は泳ぐ」は見慣れない表現だけど、ルサルカが湖水そのものの化身であることを、巧妙に表現しているわけです。とても簡素な単語で。
(この映像の約15分からのアリアです。これがまたいい曲!)


Rusalka:
Sem často přichází
あの人はよくこの湖に来て
a v objetí mé stoupá;
私の抱擁に身を委ね
šat shodí na hrází
上着を堤に投げすてて、
a v loktech mých se koupá.
私の腕のなかで水浴する。
Leč pouhou vlnou jsem,
でも私はただの波にすぎないから
mou bytost nesmí zřít.
彼は私の存在を感じることはできない。
Ó vím, že člověkem dřív musela bych býti,
おお、まず人間にならなくては
jak já jej objímám a vinu já jej v ruce,
私が彼を胸に抱き、この腕につつみ
by on mne objal sám
彼がこの私を胸に抱いて
a zulíbal mne prudce!
私に熱いキスをしてくれるように!

ドヴォジャーク 男声合唱曲 「フィドル弾き」Huslař (抄訳)より

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
06 /13 2017
男声合唱曲 「フィドル弾き」Huslař (抄訳)より

ドヴォジャークの声楽曲の対訳をねちねちと点検中。分からない箇所をチェコ人の音楽学者にメールで問い合わせると、100年以上の前の民謡はもうチェコ人にも分かりません、と言いつつ添削して下さる。有難うございます。
Op.番号の無い合唱曲を読んでいて、あれ、どこかで聴いたことがあるなあ、と思い、文献にあたるとちゃんと書いてあった。この合唱曲は「交響的変奏曲」に転用されていますね。だが歌詞を読んでみると、ああ、そういうことか、と目の前が開けた思い。これは歌詞を知ると、曲の解釈はがらっと変わると思いますよ。当時のチェコ人に宛てた政治的な含蓄がありますね。そしてユーモラスな自画像が。

-----
「フィドル弾き」Huslař (抄訳)


Já jsem huslař přeubohý,
俺は哀れなフィドル弾き
nemám jen tu hřivnu,
持っているのは才能だけ
a přec všudy se mi daří,
だがどこへ行っても見事に弾き
kam širákem kývnu.
鍔広帽を振って会釈する。

Mé píseňky polní kvítí,
俺の歌は野の花、
ono ňadra zdobí,
女たちの胸を飾り
děvčátka z těch sladkých zvuků
彼女らはその甘い響きで
pérečka* si zrobí.
花輪を編む。

A v každičkém takém květu
そしてどの花にも
pohár šumné vůně,
愛らしく香しい盃がある
by se těšil, kdo na lásku
慰めるように、愛ゆえに
v srdélenku stůně.
心のなかで苦しんでいる者を。

By se těšil, komu slzy
享受するように、涙が
napadaly k líčku,
頬を濡らす者が
pro tu milou, milučičkou
愛しく大切な
naši svobodičku.
われらの自由を。

ドヴォルジャーク「子守り歌」B.142

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
04 /18 2017
ドヴォルジャーク「子守り歌」B.142(1885年)

オリジナルの歌詞はドイツ語ですが、楽譜はチェコ語版しか手に入らず。しかし、この柔らかい響きはチェコ語のほうが向いているのかも。アンコールピースに如何?

----
「子守り歌」
Spi, mé dítě, spi,
眠れ、わが子よ、眠れ、
zamkni očka svý.
その目を閉じて。
Pán Bůh bude spáti s tebou,
神さまもきっとお前と眠るよ、
andílci tě ukolébou.
天使のようなお前を、ゆすってあげよう。
Spi, andílku, spi,
眠れ、天使よ、眠れ、
dítě spi, jen spi.
わが子よ、眠れ。

Drahé dítě, spi,
大切な子よ、眠れ、
zamkni očka svý.
その目を閉じて。
Dám ti buben, dám housličky,
お前に太鼓をあげよう、ヴァイオリンをあげよう、
nedám tě za svět celičký.
世界のすべてはあげないけど。
Spi, synáčku, spi,
眠れ、わが息子よ、眠れ、
dítě, spi, jen spi.
わが子よ、眠って。

ドヴォルジャーク オペラ「ジャコバン党員」冒頭より

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
04 /18 2017
-----
歌劇「ジャコバン党員」
1.JEDNÁNI 第一幕1. výstup 第一場合唱
Své hlavy v prachu skláníme, 
「塵にまみれてうなだれる時も、
však mysl k výši vznášíme
われらの思いは、高く飛んでゆく
z pozemské tísně, na křídlech písně.
地上の苦しみを離れ、歌の翼に乗って」

ボフシュ BOHUŠ:
Slyš, český zpěv! Ó, zvuč mi, zvuč!
お聴き、チェコの歌だ!おお、聴こえる!
Tvůj vábný hlas jak sladce zní mi!
お前の素敵な響きは、何て甘く聴こえることだろう!
Toť pozdrav vlasti vítá nás!
祖国は僕たちを歓迎してくれている!

合唱 SBOR:
My toužíme a strádáme,
「私たちは渇え、苦しみ、
Marii matku vzýváme
聖母マリア様にお祈りいたします
toužíce z tísně, ve zvucích písně.
悲しみによる渇望を、歌の音に乗せて」

ボフシュ BOHUŠ:
Jak dlouho steskem soužený,
何て長い間、望郷の念に苦しんだころだろう
já toužil v ráj svůj ztracený!
失った天国を渇望したことだろう!
Kdo ztratil tebe,otčino blahá,
愛しい祖国を失った者には
zvi, číms mu byla, zvi, jak jsi drahá!
いかに祖国が尊いのかが分かるだろう!
Kdo ztratil tebe, zvi, jak jsi drahá!
あなたを失った者には、いかに祖国が尊いかを!

https://www.youtube.com/watch?v=LjCi-l8s6ag

ドヴォルジャーク オペラ「ジャコバン党員」より 愛の二重唱

アントニーン・ドヴォジャーク (1841-1904)
04 /18 2017
ドヴォルジャークのオペラ、しかも愛の二重唱の抜粋です。普通にいい曲ですし、さすがにオケが書き込まれていて、その点でも聴き応えがあると思います。

------------
ドボルジャーク オペラ「ジャコバン党員」より

*村の若者、テリンカとイジーは愛しあっていますが、テリンカの父は娘を身分の高い男やもめの老人に結婚させようとします。悩むテリンカの前に、イジーが不意に現れ、ふたりが愛を確認する場面です。テリンカ TERINKA:
Ach bože, božínku,
ああ、神さま
ach bože, jaké je to pro mne utrpení,
ああ神さま、なんて辛いんでしょう
že ty, můj tatínku,
お父さんが、
nemáš pro lásku mou pochopení.
私の愛を分かってくれないなんて、
Měl by jsi rozum mít,
父さんは正気なのかしら
jak si mám starce vzít,
あんな老人と結婚させようなんて
ten mne svou láskou mučí!
あの人の愛は私を苦しめる!
Vždyť stará píseň učí:
昔の歌に言うじゃない
Na podzim v ořeší láska již netěší,
「秋の胡桃の木には、もう楽しみは無い
láska, ta patří jen pro mladý svět,
愛は若い人たちだけのもの
jen z jara ten pravý vydává květ!
春にだけ花は開くのだから」
Vždyť z toho starého jde na mne mráz,
あの老人からは寒気が伝わってくるわ、
a z mého Jiřího jde slunce jas!
でも愛しいイジーからは、太陽の輝きが!
Z očí jeho na mne oheň jen sálá,
あの人の私を見つめる目には、炎が輝いている
jak bych na výsluní mile se hřála,
お日さまに温められているみたいに感じるの。
darmo mne tatínek, darmo mne souží,
無駄よ、父さん、私を苦しめても
mé srdce věrně jen po Jiřím touží!
私が欲しいのはイジーだけなの。
Ach jak mne to blaží, to milování,
ああ、愛するって何て幸せなことなのかしら
ó, kéž by trvalo až do skonání!
いつまでも続きますように!
Ach, jak mi teskno jest,
ああ、なんて辛いの
marně ho ždáti, já přece doufala,
願っても無駄ね、でも私はまだ祈るわ
že se zas vrátí.
あの人が戻ってきてくれるように。
On odešel, aniž tuší,
彼は行ってしまった-知るはずなくいわ
že bych s ním mluvila tak ráda,
彼と話すのはとっても嬉しくて
svůj žal mu svěřila tak ráda,
私の苦しみを打ち明けるのはとても嬉しくて
vždyť mám celou duší jej tak ráda!
彼のことが本当に大好きだってことを!

イジー JIŘÍ:
Tak ráda! Jak ses přiznala!
すごく嬉しい!そう言ってくれるなんて!

テリンカ TERINKA:
Jiříku!
イジー!

イジー JIŘÍ:
Já beru, cos mi poslala.
君がくれた思いを受け取める。

テリンカ TERINKA:
Tys neposlušný!
素直じゃないわね!

イジー JIŘÍ:
A ty jsi zlá!
きみもひどいひとだ!

テリンカ TERINKA:
Slov nedbáš otcových, tys měl odejít!
「娘に近寄るな」って父さんの言いつけを気にしないの?

イジー JIŘÍ:
To byl by hřích, když mohu s tebou dlít!
君と一緒にいたら罪になるの?

テリンカ TERINKA:
Chceš vzbudit otcův hněv?
父さんを怒らせたいの?

イジー JIŘÍ:
Nuž, otci pravdu zjev! V té trýzni stálé,
お父さんに本当の事を言っておくれ!苦しみ続けながら
jak žíti dále, zda láska tvá to žádá?
生きろって、君の愛は求めるの?

テリンカ TERINKA:
Jen vyčkej trochu, můj zlatý hochu,
少しだけ待って、愛しいあなた
tvá Terinka to žádá.
あなたのテリンカのお願い!

イジー JIŘÍ:
A což ty boje, a což ty nepokoje,
こんな言い争いと、乱れる心
v nichž láska strádá?
恋の苦しみってこういうこと?

テリンカ TERINKA:
Proč tak se soužíš, kdy jenom zmoudříš?
なぜそんなに苦しむの、お利口になって?
Vždyť mám tě ráda, tak ráda!
あなたのことが本当に好きなの!
Jen počkej trochu, můj zlatý hochu,
少しだけ待って、愛しいあなた
tvá Terinka to žádá.
あなたのテリンカのお願い!

イジー JIŘÍ:
Zda láska tvá to žádá? Jak snášet muku,
君の愛は求めるの、これほどの苦しみに耐えろって
že o tvou ruku ten vdovec žádá!
あの男やもめが、君に言い寄っているのに!

テリンカ TERINKA:
Proč tak se soužíš, kdy jenom zmoudříš?
なんでそんなに苦しむの、お利口になって?
Vždyť mám tě ráda!
あなたのことが本当に好きなの!
Máš víru malou v mou lásku stálou,
私がずっと愛してるか疑ってるんでしょう
vždyť mám tě ráda!
あなたのことが本当に好きなの!

イジー JIŘÍ:
Ó, máš mne ráda!
おお、僕が大好きだって!

テリンカ TERINKA:
Kdy stesk tě smuší
渇望にさいなまれて
a úzkost v duši se trapně vkrádá,
心に恐れや不安が忍び込んでくるとき
vše zapuď z mysli,
そんな思いはみな追い払って
na to jen mysli, že mám tě ráda!
ただ「テリンカはあなたを愛している」とだけ思って。

イジー JIŘÍ:
Kdy stesk tě smuší
渇望にさいなまれて
a úzkost v duši se trapně vkrádá,
心に恐れや不安が忍び込んでくるとき
mne vzkříšíš znovu v jedinkém slovu:
君は僕をたったの一言で生き返らせてくれる
že máš mne ráda!
「僕を愛している」の一言で!

テリンカ TERINKA:
Vždyť mám tě ráda!
あなたが大好き!
イジー JIŘÍ:
Že máš mne ráda!
君が大好き!

ISATT

愛好する歌曲・カンタータの試訳集です。